جایی برای خواندن مقالات حقوقی

محصولات جدید

عقد نکاح شکل دهنده نخستین مبنا و اصل معیشت زن وشوهر است و بر اساس ضوابط جاری در کشور ما و همین طور بر اساس دین اسلام

 

قيمت: 10,000 ریال
تعداد: 1 تومان

icon icon

تهدید یعنی ارعاب و تخویف و در اصطلاح به مفهوم مجبور کردن فرد دیگر به انجام جرم یا اخذ مال است؛ ان طورکه وحشت از سرانجام کار یا انجام ندادن امر مد نظر، انجام دهنده را فرمانبردار تهدیدکننده کرده باشد.

 

قيمت: 10,000 ریال
تعداد: 1 تومان

icon icon

یکی از جرم هایی که در چند سال‌ گذشته در کشور ما بسیار افزایش یافته است. جرم فریب دختران و سوء استفاده‌های مالی و جنسی از آن‌ها است. دختران به خاطر سرشت خلقی و موارد شخصیتی که ویژه جنس آن هاست

 

قيمت: 5,000 ریال
تعداد: 1 تومان

icon icon

کودکان بی آزار ترین و معصوم ترین موجودات بر روی کره خاکی بوده اند که گاهاً در تمامی جوامع نظاره گر بی ملایمت های نسبت به انها بوده ایم که متاسفانه این بی ملایمتی ها و آسیب های وارده ی بی حد و اندازه در ...

 

قيمت: 5,000 ریال
تعداد: 0

icon icon

جرايم اقتصادي عملكرد ها و كارهاي مجرمانه يا جرم هايي هستند كه اثر زيادي بر نظام اقتصادي دارند.آشوب و خرابكاري در نظام اقتصادي با اهميت ترين خصوصيت جرم هاي اقتصادي است.

 

قيمت: 5,000 ریال
تعداد: 1 تومان

icon icon